Samospráva

Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na území mesta Stará Turá

Publikované: 15.12.2021 | Aktualizácia: 20.12.2021
Nastavenia cookies