Menu

VZN č. 8/2015-Nar. o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov

Upravuje umiestňovanie volebných plagátov v meste Stará Turá počas volebnej kampane pri jednotlivých typoch volieb.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 3.12.2015