Menu

VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.5.2019 | Aktualizácia: 6.5.2019