Menu

VZN č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017.