Menu

VZN č. 4/2016 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta