Samospráva

VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestom Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.5.2019 | Aktualizácia: 21.10.2020
Nastavenia cookies