Samospráva

VZN č.10/2009 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies