Vzácny hosť v ZUŠ Stará Turá

 V Základnej umeleckej škole sa uskutočnila dňa 22.02.2016 beseda na tému: „Uplatnenie nástroja – huslí v 21. storočí a ich vplyv na osobnosť žiaka“. Prednášajúcou bola vynikajúca husľová virtuózka, absolventka Žilinského konzervatória  a VŠMU v Bratislave,  Mgr. Kristína Hlistová DiS.art. V oblasti klasickej Ľudovej a súčasnej Jazzovej hudby je ozajstnou erudovanou odborníčkou. Ako členka formácie Aurelius Q vyzdvihuje svojim prejavom a nádherným tónom huslí kompaktnosť zjazzovaného folklóru.  Mgr. Kristína Hlístová sa taktiež podieľala pri tvorbe knihy Folk ways a to písaním notových partov. Táto knižka doplnená fotografickým materiálom vychádza tento rok a mala by sa krstiť v septembri na 20. ročníku trenčianskeho jazzfestu. Aktívne sa vo svojej práci podieľa i na výchove nových mladých hudobných talentov.

 V rámci otvorenej metodickej hodiny, ktorá predchádzala besede, si vypočula prednesy pripravované na absolventský koncert v podaní žiakov  z triedy uč. Márie Bodnárovej . Ako naslovovzatý odborník analyzovala a ohodnotila umelecký  prejav  žiakov veľmi kladne. Žiakov metodicky usmernila a povzbudila k ďalšej umeleckej činnosti.

 V rámci besedy, ktorej účastníkmi boli i rodičia žiakov sláčikového oddelenia, video ukážkami pútavo odprezentovala uplatnenie huslí v rôznych hudobných štýloch a žánroch od klasickej hudby, ambientnej, bluesovej, bluesrockovej, džezovej, etnickej až po folklór. V mene žiakov a všetkých zúčastnených jej ďakujeme za krásnu atmosféru a poukázanie na ďalšie smerovanie uplatnenia nástroja - huslí v 21 storočí.

 

 Mária Bodnárová

 pedagóg ZUŠ Stará Turá

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 6.3.2016
Nastavenia cookies