Menu

Výzva na predkladanie ponúk - Elektromobil pre Starú Turú

Mesto Stará  Turá  po prehodnotení  spôsobu  verejného obstarávania , ruší dňom 19.09.2018  výzvu na predkladanie ponúk na nákup elektromobilu pre Starú Turú. Nákup elektromobilu bude realizovaný cez EKS ( Elektronický kontraktačný systém ).

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.9.2018 | Aktualizácia: 19.9.2018