Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2020 (1. kolo)

Logo Nadácie Život

Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Program je určený pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,

 

Uzávierka prijímania projektov je 15.07.2020

 

Trvanie projektu: 01.08.2020 - 30.06.2021

Predloženie záverečnej správy: do 30.9.2021


Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant nájdete na webovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot

 

 

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 19.6.2020 | Aktualizácia: 19.6.2020