Významné ocenenie pre hudobný odbor ZUŠ v Starej Turej

 Prišiel november a s ním aj opäť čas na už starú známu súťaž „Čarovná flauta“. Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, je to prestížna celoslovenská súťaž žiakov Základných umeleckých škôl v hre na drevené dychové nástroje, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a organizátorom ZUŠ v Nižnej. V dňoch 18. - ­20. novembra 2015 sa odohral už 14. ročník tejto súťaže. Účasť študentov bola opäť hojná. Mohli súťažiť v dvoch odboroch, a to v hre na zobcovej flaute a v hre na drevených dychových nástrojoch. V oboch odboroch bolo 6 kategórií. V porote sedeli pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Našu  ZUŠ v Starej Turej  zastupoval a reprezentoval v odbore hra na drevených dychových nástrojoch v 5A kategórii úspešný študent,  Dominik Sedlák,  z triedy pána učiteľa Mareka Lacka. Mladý talent si opäť obhájil svoje schopnosti a získal druhé  miesto. Musím podotknúť, že prvé miesto udelené nebolo a študent súťažil s ďalšími dvanástimi rovesníkmi. Dominik nie je na tejto súťaži nováčikom, v posledných dvoch ročníkoch získal prvé a tretie miesto. Svoj nesporný talent mieni ďalej rozvíjať aj na konzervatóriu, na ktoré sa momentálne pripravuje pod vedením svojho pedagóga.  Sme hrdí, že aj na našej ZUŠ sa zrodil taký výnimočný talent. Dominikovi prajeme  veľa úspechov v jeho ďalšom profesionálnom živote.

Poďakovanie patrí aj Mgr. Andrei Borovskej za jej korepetíciu na súťaži a tiež za  trpezlivosť pri príprave študenta.  Na stránke www.zusnizna.sk môžete vzhliadnuť videá zo súťaže.

 

Marek Lacko, ZUŠ Stará Turá

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 7.12.2015
Nastavenia cookies