Menu

Výstavba viacúčelového ihriska

Cieľom projektu bolo vybudovanie nového viacúčelového ihriska na málo využívanej asfaltovej ploche pri ZŠ na Hurbanovej ulici. V rámci stavby boli zrealizované zemné práce (rezanie živicového a betónového krytu, výkopy rýh pre drenáž, vybudovanie prípojky elektrickej energie) a hracia plocha- mini ihrisko s príslušenstvom (umelá tráva, čiarovanie, bránky na minifutbal, mantinely, záchytné siete za bránkami a 4x osvetlenie). K tomu bolo dodané doplnkové príslušenstvo, ktorého obsahom bol zväčšený rozmer, trávnik 2. Generácie, set basketbal 2x, set tenis, set volejbal, siete po celom obvode a 2x osvetlenie.

Tento projekt bol realizovaný v rámci programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení vďaka finančnej podpore Úradom vlády SR a nadácie SPP.

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra.

Celková výška výdavkov: 2 528 292,90 SKK (83 923,95 EUR)
Výška dotácie: 1 200 000 SKK (39 832,70 EUR)
Vlastné zdroje mesta Stará Turá: 1 328 292,90 SKK (44 091,25 EUR)

Začiatok realizácie projektu: 07/2008
Skončenie realizácie projektu: 11/2008

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.9.2017 | Aktualizácia: 11.9.2017