Menu

Výmena okien na Dome služieb

Realizovaná výmena okien bola financovaná z rozpočtu mesta. Výmena okien bola realizovaná na viac častí. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: EUROWIN PRO s.r.o.,  Stará Turá

Celkové náklady: 14 091,03 €

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec relizácie : november 2016

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.10.2017 | Aktualizácia: 4.10.2017