Menu

Vyhovujúca kvalita vody na VN DUBNÍK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín nám potvrdil, že v rámci štátneho zdravotného dozoru je kvalita vody v mikrobiologických a chemických ukazovateľov vo vodnej nádrži Dubník vyhovujúca.