Menu

Výberové konanie na obsadenie nebytových priestorov - bývalá Požiarna zbrojnica Mýtna ul. 554/18

Spoločnosť T E C H N O T U R s. r. o.
Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov

 

Popis priestorov :
Jedná sa o priestory bývalej Požiarnej zbrojnice Ul. Mýtna 554/18 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na prízemí objektu o celkovej výmere 184 m2.
Členenie priestorov je nasledovné:
- prevádzkové priestory - 120 m2
- skladové priestory - 21 m2
- sociálne zariadenia - 14 m
2
- ostatné prestory - 29 m2

Termín pre prihlášky : 28. decembra 2009 do 15.00 hod.

V uvedenom termíne musia byť žiadosti doručené na vyššie uvedenú adresu. K žiadostiam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.
Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2016, 0905 390 397, e-mail: technotur@stonline.sk

Do prihlášky uveďte účel podnájmu nebytových priestorov.
Uvedené priestory budú poskytnuté pre účely služieb, alebo predajne (nie pre reštauračné a pohostinské - barové zariadenie).


Na obálku napíšte „Požiarna zbrojnica - podnájom" !


 

Technotur s.r.o., Publikované: 9.12.2009