Samospráva

Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na území mesta Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.12.2021 | Aktualizácia: 14.1.2022