Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2021 | Aktualizácia: 14.1.2022