Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení

Publikované: 2.11.2020 | Aktualizácia: 3.11.2020
Nastavenia cookies