Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá

Nastavenia cookies