Menu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 12.júna 2010 (výsledky)


Súhrnné výsledky podľa okrskov pre mesto Stará Turá:

Okrsok Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Počet platných hlasov spolu
Spolu 10 8 192 4 648 56,73 15 4 620 4 596
č. 1 1 1 483 813 54,82 3 810 808
č. 2 1 1 140 634 55,61 2 620 621
č. 3 1 1 177 718 61 6 712 712
č. 4 1 1 103 682 61,83 3 679 678
č. 5 1 1 033 643 62,24 1 641 636
č. 6 1 1 149 621 54,04 0 621 611
č. 7 1 168 75 44,64 0 75 75
č. 8 1 429 216 50,34 0 216 211
č. 9 1 346 164 47,39 0 164 164
č. 10 1 164 82 50 0 82 80

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-veľká zasadačka č.dv. 136

Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25

Okrsok č. 3 – Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul. č. 554/18, I.posch.

Okrsok č. 4 – Stará Turá, Jiráskova ul. č.168/16, bývalé Detské jasle, I. posch.

Okrsok č. 5 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina č. 378/55, učebňa č.82

Okrsok č. 6 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č.378/55, býv. kaviareň

Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica, I. poschodie č. d. 1239

Okrsok č. 8 – Paprad, kultúrny dom-veľká sála, č. d.1567

Okrsok č. 9 – Topolecká – Požiarna zbrojnica č. d. 2118

Okrsok č. 10 – Súš, budova Požiarnej zbrojnice č. d. 2462

 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy