Menu

Fajta Vojtech

(1921 - 1999)

Vojtech Fajta sa narodil 19.2.1921 v Lutile. Gymnázium navštevoval v Levoči a v štúdiu pokračoval na rímskokatolíckom mužskom učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou. Hneď po maturite nastúpil na prvé učiteľské miesto v Pružine r. 1941. Tu bol na odporúčanie profesora hudby Alexandra Moyzesa prijatý do "Speváckeho zboru slovenských učiteľov", kde pôsobil 47 rokov. V r. 1945 nastúpil na nové učiteľské miesto do Starej Turej, kde pôsobil 13 rokov. Najprv ako učiteľ na národnej škole a od r. 1948 na ľudovej hudobnej škole, ktorá bola založená ako filiálka Mestskej hudobnej školy v Novom Meste nad Váhom. Priamy podnet k založeniu školy dal Dr. Dušan Úradníček a Ervín Horáček z Nového Mesta nad Váhom. Vo Vojtechovi Fajtovi našla škola oduševneného učiteľa, ktorého túžbou bolo zapáliť v mládeži lásku k hudbe. Práca i v skromných podmienkach bola radostná a úspešná - veď škola sídlila iba v dvoch miestnostiach bývalej družstevnej sporiteľne Pomocnej pokladnice. Vojtech Fajta pôsobil v hudobnej škole najprv ako učiteľ a v rokoch 1954 - 1957 ako jej riaditeľ.
Ako zástupca riaditeľa Hudobnej školy v Piešťanoch učil hru na klavír, husle a hudobnú náuku. Post odborného učiteľa hudby získal diaľkovým štúdiom. Obyvatelia Piešťan ho tiež poznali ako neúnavného dirigenta školského orchestra, ktorý sám založil.
Pán učiteľ Fajta bol známy i ako organista a neskôr zbormajster 60-členného spevokolu a orchestra CORO LAUDAMUS pri rímskokatolíckom farskom kostole v Piešťanoch, s ktorým podnikal rovnako významné a početné zájazdy a účinkoval na cirkevných slávnostiach.
Na roky prežité v Starej Turej pán učiteľ rád spomínal, v spomienkach sa mu objavovali jeho prví žiaci i priatelia: Ivan Úradníček, Milan Lysý, Ján Sabo, Peter Hnilica, Alex Goliáš a najmä Ivan Klein, jeho nástupca za dirigentským pultom. I žiaci spomínajú na pána učiteľa Fajtu ako na človeka hlboko citovo založeného a zapáleného hudobníka.
Vojtech Fajta zomrel 9.septembra 1999.

Staroturanský spravodajca č. 9 - september 2000, str. 10 - 11

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007