Menu

Mazák Vladimír

(1930 - 1995)

Narodil sa 12.8.1930 v Starej Turej.

Patril k prvým zakladateľom obce Staroturancov žijúcich v Bratislave, podieľal sa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií a tým približoval históriu a súčasnosť Starej Turej nám všetkým. Mnohí občania Starej Turej si naňho spomenú s hlbokou úctou za jeho nezištnú pomoc ich deťom študujúcim na stredných a vysokých školách v Bratislave. Iste však nezabudnú na neho ani spolubojovníci zo Zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Turej, tak ako nikdy nezabudli na jeho brata MUDr. Miroslava Mazáka, na jeho otca - školníka v meštianskej škole, na ich statočný boj proti fašizmu v tomto kraji. Zomrel v Bratislave 12.11.1995.

Staroturanský spravodajca, január 1996, str. 9 Dr. Ján Galbavý

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.5.2007