Vernisáž výstavy Stará Turá – naše mesto

 Základná umelecká škola v spolupráci s Domom kultúry Javorina vyhlásila vo februári tohto roku výtvarnú súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ pod názvom Stará Turá – naše mesto.  Deti mali prostredníctvom  kresby, maľby, grafiky a kombinovaných techník zachytiť  historické i súčasné dominanty mesta, kultúrne podujatia propagujúce tradície našich predkov a miesta v našom meste, kde trávia svoj voľný čas.

Deti sa s touto úlohou popasovali naozaj svedomite a pripravili krásne a pútavé práce. Pani učiteľky v jednotlivých školách vybrali zo všetkých prác tie najlepšie a predložili ich porote v Základnej umeleckej škole,  ktorá sa skladala z výtvarných pedagogičiek - Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej.  Posudzovanie výtvarných dielok malých umelcov a vyberanie tých najlepších prác bolo určite veľmi náročné. Deti najčastejšie stvárňovali námestie s fontánou, ktoré je pre nich  najkrajšie miesto v Starej Turej, kde si radi posedia so zmrzlinou v ruke s kamarátmi, či rodičmi.

Pedagógovia zo ZUŠ potom pristúpili k najdôležitejšiemu bodu celej súťaže – príprave výstavy prác a samotnému oceňovaniu detí. Vernisáž s odovzdávaním ocenení a diplomov sa uskutočnila vo výstavnej sále Domu kultúry Javorina dňa 26. marca a stretla sa s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vernisáže sa zúčastnilo množstvo malých umelcov, ich rodičov a starých rodičov, pedagógov, ale aj ostatnej verejnosti. Výstavná sieň bola zaplnená do posledného miesta na státie. Vernisáže sa zúčastnila i primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, zástupkyňa primátorka Bc. Zuzana Zigová a vedúca školského úradu Mgr. Soňa Dolníková. Pozvanie prijali i manželia Rumánkovci, ktorí majú blízky vzťah k umeniu. Talentové deti vytvorili výtvarné práce, ktoré sa stretli s výbornou odozvou a milými reakciami prítomných návštevníkov vernisáže.

Na začiatku vernisáže sa básňou od Ing. Gustáva Rumánka prítomným prihovorila Mgr. Katarína Medňanská. O priebehu celej súťaže informovala riaditeľka  ZUŠ Mgr. Miroslava Lacová a riaditeľka DK Javorina Bc. Eva Adámková. Potom už nasledovalo to, na čo čakali všetky prítomné deti. Ceny za najkrajšie výtvarné práce odovzdali obe riaditeľky spoločne s pani učiteľkou Mgr. Oľgou Medňanskou. Deti si odniesli výtvarné potreby, pekné knihy a iné hodnotné ceny, ktoré im zakúpila Rodičovská Rada pri ZUŠ, Dom kultúry Javorina a mesto Stará Turá.

Celé podujatie spríjemnila rezkými ľudovými tónmi ľudová hudba Turanček a spevácke oddelenie ZUŠ pod vedením pána učiteľa BcA. Michala Stískala. Výstava bola po vernisáži prístupná pre verejnosť dva týždne. Veľkú účasť návštevníkov na výstave zaznamenali pracovníci Domu kultúry Javorina i počas veľkonočného trhu.

Všetkým oceneným deťom ešte raz gratulujeme a ďakujeme za peknú umeleckú reprezentáciu mesta. Ďakujeme pedagógom a vedeniu Základnej umeleckej školy a Domu kultúry Javorina za výborne pripravenú akciu, ktorá opäť potvrdila, že talent našich staroturianskych detí by sme mohli vyvážať ako cenný artikel do celého sveta.