Vernisáž výstavy Stará Turá – naše mesto

 Základná umelecká škola v spolupráci s Domom kultúry Javorina vyhlásila vo februári tohto roku výtvarnú súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ pod názvom Stará Turá – naše mesto.  Deti mali prostredníctvom  kresby, maľby, grafiky a kombinovaných techník zachytiť  historické i súčasné dominanty mesta, kultúrne podujatia propagujúce tradície našich predkov a miesta v našom meste, kde trávia svoj voľný čas.

Deti sa s touto úlohou popasovali naozaj svedomite a pripravili krásne a pútavé práce. Pani učiteľky v jednotlivých školách vybrali zo všetkých prác tie najlepšie a predložili ich porote v Základnej umeleckej škole,  ktorá sa skladala z výtvarných pedagogičiek - Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej.  Posudzovanie výtvarných dielok malých umelcov a vyberanie tých najlepších prác bolo určite veľmi náročné. Deti najčastejšie stvárňovali námestie s fontánou, ktoré je pre nich  najkrajšie miesto v Starej Turej, kde si radi posedia so zmrzlinou v ruke s kamarátmi, či rodičmi.

Pedagógovia zo ZUŠ potom pristúpili k najdôležitejšiemu bodu celej súťaže – príprave výstavy prác a samotnému oceňovaniu detí. Vernisáž s odovzdávaním ocenení a diplomov sa uskutočnila vo výstavnej sále Domu kultúry Javorina dňa 26. marca a stretla sa s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vernisáže sa zúčastnilo množstvo malých umelcov, ich rodičov a starých rodičov, pedagógov, ale aj ostatnej verejnosti. Výstavná sieň bola zaplnená do posledného miesta na státie. Vernisáže sa zúčastnila i primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, zástupkyňa primátorka Bc. Zuzana Zigová a vedúca školského úradu Mgr. Soňa Dolníková. Pozvanie prijali i manželia Rumánkovci, ktorí majú blízky vzťah k umeniu. Talentové deti vytvorili výtvarné práce, ktoré sa stretli s výbornou odozvou a milými reakciami prítomných návštevníkov vernisáže.

Na začiatku vernisáže sa básňou od Ing. Gustáva Rumánka prítomným prihovorila Mgr. Katarína Medňanská. O priebehu celej súťaže informovala riaditeľka  ZUŠ Mgr. Miroslava Lacová a riaditeľka DK Javorina Bc. Eva Adámková. Potom už nasledovalo to, na čo čakali všetky prítomné deti. Ceny za najkrajšie výtvarné práce odovzdali obe riaditeľky spoločne s pani učiteľkou Mgr. Oľgou Medňanskou. Deti si odniesli výtvarné potreby, pekné knihy a iné hodnotné ceny, ktoré im zakúpila Rodičovská Rada pri ZUŠ, Dom kultúry Javorina a mesto Stará Turá.

Celé podujatie spríjemnila rezkými ľudovými tónmi ľudová hudba Turanček a spevácke oddelenie ZUŠ pod vedením pána učiteľa BcA. Michala Stískala. Výstava bola po vernisáži prístupná pre verejnosť dva týždne. Veľkú účasť návštevníkov na výstave zaznamenali pracovníci Domu kultúry Javorina i počas veľkonočného trhu.

Všetkým oceneným deťom ešte raz gratulujeme a ďakujeme za peknú umeleckú reprezentáciu mesta. Ďakujeme pedagógom a vedeniu Základnej umeleckej školy a Domu kultúry Javorina za výborne pripravenú akciu, ktorá opäť potvrdila, že talent našich staroturianskych detí by sme mohli vyvážať ako cenný artikel do celého sveta. 

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 16.4.2015
Nastavenia cookies