Verejný koncert Základnej umeleckej školy

 “Klope ktosi dneska zrána: otváraj sa, školská brána!

Už je brána dokorán - najmúdrejšia brána brán…”

I tento školský rok vpúšťali všetky školské brány svojich žiakov a žiačikov zo sveta nevedomosti do sveta nových poznatkov, vedomostí a zručností. Vchádzali dnu nesmelí a neistí, no keď sa teraz, po 10 mesiacoch, obzrú späť, vidiac, čo všetko na naučili, čo všetko prekonali a zvládli, isto sú na seba i právom hrdí.

I žiaci Základnej umeleckej školy v Starej Turej celý školský rok usilovne pracovali, cvičili a trénovali, čo nám dokázali i na mnohých besiedkach, koncertoch či súťažiach, ktorých sa zúčastnili. Dňa 4.6.2015 sa v ZUŠ v Starej Turej konal záverečný verejný koncert, kde sa predstavili najmä absolventi hudobného odboru. Zaznel tu školský orchester, priečna i altová flauta, klarinet, kontrabas, klavír, husle, spev i hovorené slovo a krásna hudba hneď osviežila a naplnila všetkých poslucháčov. Počas koncertu sa prítomným prihovorila i p. riaditeľka ZUŠ Mgr. Miroslava Lacová, ktorá ocenila najlepších absolventov a žiakov tanečného, výtvarného a hudobného odboru, za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.

Všetkým žiakom a pedagógom patrí vďaka - za krásne výnimočné popoludnie i za to, že cez hudbu a umenie pomáhate svetu, aby bol lepší. 

Mgr. Katarína Medňanská

pedagóg LDO ZUŠ 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 18.6.2015
Nastavenia cookies