Samospráva

Rozhodnutie - Dodatočné povolenie stavby „Komunikácie“ (SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 – Oporný múr)

Dodatočné povolenie stavby „Komunikácie“ (SO 01  - Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 – Oporný múr) umiestnenej na pozemku parcela reg. C-KN č. 1243/2 k. ú. Stará Turá v Starej Turej

rozh_dod_povol_3595VV - 334.04 kB

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.9.2023 | Aktualizácia: 2.10.2023
Nastavenia cookies