Menu

V znamení seniorov...

Mesto Seniorom

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Vo väčšine miest a obcí pripravujú pre svojich, skôr narodených občanov, mnoho akcií a podujatí. Výnimkou tento rok nebolo ani mesto Stará Turá, ktoré pripravilo kultúrne predstavenie pod názvom Mesto Seniorom.

V programe vystúpila rodáčka zo Starej Turej speváčka Danka Magálová a spevák Ľubo Virág. Hneď v úvode privítala všetkých prítomných zástupkyňa mesta Stará Turá, pani Bc. Zuzana Zigová a odovzdala slovo primátorke mesta, pani Ing. Anne Halinárovej, ktorá predniesla slávnostný prejav. Vyzdvihla v ňom hlavne obetavú prácu našich seniorov, ktorú pre mesto Stará Turá mnohokrát vykonali, zaspomínala na prežité príbehy, ktoré spoločne zažili a v závere zaželala prítomným do ďalších rokov mnoho zdravia, šťastia a rodinnej pohody, v kruh svojich najbližších. Následne za dlhoročnú a záslužnú prácu ocenila pani Tomisovú, pani Halabrínovúpani Klimáčkovú.

Po slávnostnom akte už začal samotný kultúrny program, kde v úvode Danka Magálová zaspomínala na zážitky prežité v Starej Turej, priblížila svoju spevácku dráhu a vyspovedala svojho kolegu, speváka, Ľuba Virága. Potom už odzneli známe piesne v podaní oboch spevákov, ktorí do svojho repertoáru zaradili aj mnoho známych hitov. Hlavne Danka Magálová zaspievala viacero pesničiek, ktoré naspievala a prezentovala so skupinou Moravanka. Veľa seniorov sa k nej pridalo, pretože to boli pre nich známe hity a na  mnohých z nich bolo badať, že obľubujú práve tento druh hudobnej produkcie. Vo vynikajúcom predstavení nezaostal  ani spevák Ľubov Virág, ktorý predniesol niekoľko árií od známeho operného speváka Luciana Pavarottiho a pridal i niekoľko talianskych piesní, keďže tam umelecky pôsobí. V závere vystúpenia spoločnou piesňou poďakovali obaja speváci obecenstvu za účasť a prítomní seniori odchádzali s dobrou náladou.

Veríme, že i takýmto milým podujatím, sme navodili našim drahým seniorom malý úsmev na tvári a vliali im novú energiu do všedných dní.

Publikované: 18.10.2017 | Aktualizácia: 18.10.2017