Menu

V roku 2013 opäť pokles obyvateľov

 Každoročne pre Vás začiatkom roka vyberáme najzaujímavejšie informácie o demografickom vývoji v meste Stará Turá za uplynulý rok. Vo vývoji základných demografických procesov nedošlo na území mesta Stará Turá v roku 2013 k podstatným zmenám. Náš demografický vývoj je už niekoľko rokov charakterizovaný postupným úbytkom obyvateľov mesta. Celkový úbytok obyvateľov v minulom roku dosiahol v meste Stará Turá číslo rovných 100 občanov. Ak bude tento trend pokračovať, v budúcich dvoch, troch rokoch sa môže znížiť počet obyvateľov pod 9 000.

V tabuľke Vám ponúkame prehľad, ktorý dokumentuje počet obyvateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach a prehľad, kde nájdete základné údaje o demografickom vývoji v meste Stará Turá za posledných 6 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2012.

 

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť

Počet obyvateľov k 9.1.2008

Počet obyvateľov k 8.1.2014

 
 

Stará Turá (Cent.časť)

8416

7 976

 

Černochov vrch

197

188

 

Z toho:

 

 

 

Černochov vrch

51

58

 

Drgoňova dolina

101

93

 

Durcova dolina

45

37

 

Paprad

446

433

 

Z toho:

 

 

 

Paprad

429

420

 

U Mikulcov

17

13

 

Jazviny

30

31

 

Topolecká

422

396

 

Z toho:

 

 

 

Topolecká

406

379

 

Hlavina

16

17

 

Súš

276

268

 

Z toho:

 

 

 

Súš

118

109

 

Lazy

8

7

 

Trávniky

105

105

 

U Samkov

45

47

 

Mesto Stará Turá spolu:

9787

9292

 


Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2009 - 2013:

 

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka

9698

9632

9559

9434

9 392

Počet narodených občanov

92

92

84

70

77

Počet prihlásených občanov

63

59

55

86

60

Počet zomretých občanov

96

71

84

89

92

Počet odhlásených občanov

125

153

180

109

145

Prírastok (+)

Úbýtok (-)

-66

-73

-125

- 42

- 100

Počet obyvateľov

Stav k 1.1.2010 9632

Stav k 1.1.2011 9559

Stav k 1.1.2012 9434

Stav k 1.1.2013 9392

Stav k 1.1.2014 9292

 

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2012 a 2013:

Matričný úkon (ukazovateľ)                                  Rok 2012                   Rok 2013

Počet uzavretých manželstiev v meste                                  41                               31

z toho: cirkevne uzatvorených                                                11                               11

uzatvorených s cudzincom                                         3                                 1

 

Počet úmrtí vybavených v meste (zahŕňa i obce Vaďovce a Hrachovište)

                                                                                                 90                               80

Počet rozvedených manželstiev                                              27                               27

Počet určení otcovstva                                                            30                               23

 

V roku 2013 sa narodilo 77 detí a zomrelo 92 našich občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva je v tomto roku opäť najmä migrácia obyvateľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku sa do mesta prisťahovalo 60 občanov. Naopak, naše mesto opustilo a odhlásilo sa 145 obyvateľov . Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže byť najmä odchod mladých ľudí do väčších miest Slovenska alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je vo všeobecnosti v mestách i obciach v značnej miere ovplyvnený celkovou ekonomickou situáciou mesta, prosperitou jednotlivých podnikov, situáciou na trhu práce, bytovou výstavbou a možnosťou získania bytu. Mesto sa snaží vytvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby neboli nútení odchádzať za lepšími podmienky do iných miest či štátov. 

Diskusia k článku

Počet reakcií: 1

Najnovšie príspevky:

1.2.2014 17:57:02 - Na jednej strane plačeme nad úbytkom občanov mesta a na druhej ich...