Menu

V rámci celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana bude pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia uvedená nová poštová známka

Hoci od Hurbanovho pôsobenia ubehlo už niekoľko dekád, význam a hodnotu jeho činov pociťujeme dodnes.

Aj keď je v Trenčianskom samosprávnom kraji množstvo miest, na ktorých si môžeme pripomenúť život a pôsobenie Jozefa Miloslava Hurbana, spomienka na túto vedúcu osobnosť slovenského povstania bude v malebnej obci Beckov neďaleko Trenčína, v ktorej sa narodil. Na deň presne si 19. marca 2017, 200 rokov od jeho narodenia, pripomenieme jeho život a dielo na celonárodnej spomienke, v rámci ktorej sú pripravené aj sprievodné podujatia. Spomienka pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku začne v nedeľu 19. marca 2017 o 9.00 h evanjelickými službami Božími v Evanjelickom kostole v Beckove.

Rodný dom Hurbana už v Beckove nenájdeme, na tomto území je od roku 1929 zriadená evanjelická fara, súčasťou ktorej je pamätná tabuľa. O 11.00 h k nej budú pokladané vence na znak úcty významného spisovateľa, politika, novinára či kaplána. Následne budeotvorená obnovená expozícia Jozefa Miloslava Hurbana v Kúrii Ambrovec, ktorá spadá pod Trenčianske múzeum.

Poobede o 14.00 h začne historický sprievod obcou, po ktorom bude v kultúrnom dome Hurbanovi venované kultúrne podujatie. V rámci neho bude uvedená aj nová poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia J. M. Hurbana a prezentácia pamätnej medaily tohto Beckovčana. Pripravená je tiež literárno-hudobná kompozícia s názvom Piesne nateraz, pričom o umelecké slovo sa postará Juraj Sarvaš, o spev mužské okteto Danubius Octet Singers a dirigentom bude Daniel Simandl.

Počas nedeľného programu bude v Kultúrnom dome verejnosti sprístupnená výstava fotografií Ľuboša Balažoviča s názvom Krásy beckovskej prírody, a tiež panelová výstava Pravde a národu. J. M. Hurban (1817 – 1888).

Sprievodné podujatie, ktorým možno odštartovať spomienku na 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, je pripravené aj na sobotu 18. marec 2017. Jeho účastníci budú môcť spoznať obľúbené miesta mladého Hurbana, nakoľko sú pripravené turistické zastavenia na Chodníku J. M. Hurbana, Beckov – Kálnica.

Príďte si pripomenúť život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana do Beckova a kultúrne tak prežiť čas venovaný 200. výročiu jeho narodenia.

TSK, Publikované: 13.3.2017