Menu

Uznesenie k stanoveniu termínov a predajného času príležitostných trhov

-

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.11.2018 | Aktualizácia: 21.11.2018