Samospráva

Uznesenie č.22 - XIX/2020 - petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu spol. HYDROUS v meste Stará Turá na sídlisku Kujanovec

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.12.2020