Menu

Uznesenie č. 12 - VIII/2015 - Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 – 2013

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.7.2015