Menu

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach Autor:SOŠ Stará Turá

Druhá najlepšia SOŠ trenčianskeho kraja vo vedomostných súťažiach je zo Starej Turej.

Stredná odborná škola v Starej Turej získala za školský rok 2015 - 2016 Pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu školu v kategórii stredných odborných škôl (2. miesto) vo vedomostných súťažiach. Skončila len 0,5 bodu za víťazom – SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Pohár a diplom odovzdal riaditeľovi školy predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška na výstave Stredoškolák – Hrdina remesla v Trenčíne 25. novembra 2016. SOŠ v Starej Turej sa v tejto súťaži umiestnila na 1. mieste už šesť krát, na 2. mieste štyri krát a na 3. mieste  tri krát. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom školy, ktorí ich na tieto úspechy pripravili.

Aj v tomto školskom roku mali žiaci SOŠ viaceré úspechy vo vedomostných súťažiach. V jazykových súťažiach získal Jaroslav Šopík v olympiáde z anglického jazyka 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole. V olympiáde z nemeckého jazyka získal Alexandar Sasha Uglieš tiež 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole.

V súťaži ZENIT v elektronike získali v krajskom kole 1. miesto Miroslav Chalko2. miesto Samuel Kacej. V celoštátnom kole tejto súťaže získal Miroslav Chalko 2. miesto (so stratou len pol budu za prvým) a Samuel Kacej 5. miesto.  

V súťaži ZENIT v strojárstve získal v krajskom kole 1. miesto Gustav Haška a 3. miesto Lukáš Malek. V celoštátnom kole získal Gustav Haška 4. miesto.

V súťaži ZENIT v programovaní získal v krajskom kole 1. miesto Štefan Schindler, ktorý v celoštátnom kole vybojoval 4. miesto.  V programovaní www stránok skončili na 3. mieste  v krajskom kole Jakub Rosypal a Andrej Petrovič.

Na finále X. ročníka Strojárskej olympiády organizovanej STU v Bratislave vybojoval Gustav Haška 2. miesto v kategórii automobily a mobilné pracovné stroje a okrem diplomu získal aj čestnú prihlášku na Strojnícku fakultu STU v Bratislave.

Na Súťaži zručnosti v rámci výstavy ELOSYS v Trenčíne získali diplom a ocenenie Matúš Arbet, Samuel Kacejďalší žiaci SOŠ Stará Turá pri praktickom zapájaní elektroinštalácie a škola dostala cennú učebnú pomôcku.

Festivalu vedy a techniky v Bratislave sa zúčastnili aj žiaci SOŠ Stará Turá – Jakub Perička a Radovan Peter s projektom robotizovaná plniaca linka v kategórii elektrina a mechanika.

Cez jarné prázdniny (v dňoch a 27. 2. až 3. 3. 2017) sa aj náš žiak III. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie Juraj Frolo zúčastnil kurzu IoT a Robotika na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

 

 

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 23.3.2017