Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Už takmer pred rokom opustili žiaci školské lavice a v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme si vyskúšali dištančné vzdelávanie. Okrem bežnej výučby sa však do on-line "exilu" museli uchýliť aj vedomostné súťaže žiakov. Nekonali sa výstavy a  prezentácie stredných škôl, včítane tých najväčších, ako  Stredoškolák – Hrdina remesla Trenčín a Mladý tvorca Nitra. Na nich tiež mohli v minulých rokoch hlavne žiaci odborných škôl prezentovať svoje zručnosti a vedomosti a získať ocenenia v rôznych sprievodných súťažiach.

Napriek tomu sa ale podarilo uskutočniť aspoň tie významnejšie tradičné súťaže a aj v tejto náročnej dobe posilniť tvorivosť mladých ľudí, ktorá je a v budúcnosti ešte viac bude kľúčová pre ich uplatnenie na trhu práce. V čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúcich moderných technológiách sa presadia len tí najlepší. To si uvedomili aj učitelia a žiaci SOŠ Stará Turá a ako vždy sa maximálne zapájali do týchto súťaží. Aj napriek hendikepu nemožnosti naživo odprezentovať svoje vedomosti a vytvorené diela sa nestratili ani vo virtuálnom on-line priestore a získali množstvo významných úspechov a ocenení.

Prvá tradičná súťaž, ktorá sa týmto spôsobom konala bola Stredoškolská odborná činnosť – známa SOČ-ka. Krajské kolo usporiadalo Krajské centrum voľného času Trenčín v spolupráci so SOŠ Stará Turá. Aj tu sa v rôznych odboroch presadili práve aj žiaci našej školy. V súťažnom odbore 01 - Problematika voľného času získala 4. miesto Adriana Klimeková s prácou Cestou necestou do Ojmjakonu. V odbore 02 - Matematika, fyzika si 8. miesto vybojoval Branislav Radoš s prácou kyslíkovo-vodíkový elektrolyzér a v odbore 05 - Životné prostredie, geografia, geológia skončil na peknom 2. mieste Peter Tupý s prácou Znižovanie emisií v doprave. V rovnakom odbore sa na 4. mieste umiestnil Martin Gelo s prácou Detektor úniku vody, ktorá je prakticky využívaná aj vo firme, ktorá toto zadanie dala. Napodiv, aj v odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia, ktorý je predsa len trocha vzdialený našim odborom a zameraniam si 1. miesto s prácou Tuhý krém MUCUMU5 na hydratáciu pokožky vybojoval Michal Hudcovič. V súťažnom odbore 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) získal  5. miesto Martin Švrček s prácou   Radlica na malotraktor "Agzat" a 6. miesto Michal Špringšic s prácou Zavlažovanie.  08 - Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia je odbor, kde si rovnako 6. miesto vybojoval Adriám Hučko s prácou Obsluha kávovaru robotom ABB IRB 120 a uspel tiež Andrej Augustín s multimediálnou prácou 3D miesta Čachtického hradu. V odbore 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava uspeli tiež Jakub Simon s prácou Priemyselný drvič "Hexler" a Daniel Borovský s prácou Kalibre na dieru a rozmery. V súťažnom odbore 11 – Informatika si pekné 2. miesto vybojovali Maroš MjartanMatúš Klasovitý s programom Penny – hlasový asistent. V celoštátnom kole tejto súťaže dokonca vybojovali „zlato“ (1. miesto). V rovnakom odbore na 7. mieste skončil aj Braňo Taran s prácou Programovanie hry pomocou Unity 3D. 12 - Elektortechnika, hardware, mechatronika je tradičným odborom našich žiakov a v ňom sa na 1. miesto prebojoval Daniel Mikoláš s prácou Diagnostika siete PROFIBUS a uspel tiež Jakub Kosterec s prácou Elektrický zámok na princípe RFID čipu. V súťažnom odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie opäť na 1. mieste skončil Martin Bublavý s prácou Didaktická pomôcka pre prácu s kamerou COGNEX a programom InSight Explorer a na peknom 3. Mieste Ondřej Valúch so svojim dielom Automatizačný panel.  No a konečne v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba si Marína Holendová vybojovala 3. miesto a Oliver Gombala 9. miesto.

ENERSOL.SK je technicky aj humanitne zameraná súťaž žiakov stredných škôl v oblasti životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie a podobne. Aj v nej na krajskom kole konanom v Novom Meste nad Váhom sa žiaci SOŠ Stará Turá presadili. V „Hlavnej kategórii“ získal prvé miesto Martin Gelo a druhé miesto Martin KrištofDavid Peterka s prácou Monitorovanie kvality ovzdušia. Rovnako v „Tvorivej kategórii“ sa na prvom mieste umiestnil Marko Macek s prácou Inteligentné ovládanie ohrevu vody v domácnosti pomocou Arduina a na druhom mieste Michal Špringšic s technologickou prácou Zavlažovanie pre bytové kvetiny.

Ďalšia „krajská“ súťaž konaná on-line v tomto školskom roku bol ZENIT (v elektronike, strojárstve, programovaní a grafike). V kategórii „Grafik“ si 1. miesto vybojoval Timotej Tancár a 3. miesto Martina Trebatická.

Tento školský rok sa po prvýkrát (pred Vianocami) konala na celoštátnej úrovni nová súťaž nazvaná BEREADY AWARDS TECH 2020. Rovnako v nej sa presadil kolektív žiakov zo SOŠ Stará Turá – Adam Tížik, Matej Puchý, Martin UhrinaMichal Štefík. Len o „pomyselný bod“ im uniklo víťazstvo a skončili na druhom mieste za kolektívom žiakov z Košíc. Ich prácou bolo vytvorenie inteligentného a energeticky nezávislého mestečka v podmienkach Slovenska (ako model bolo použité mesto Myjava). Usporiadateľom a garantom súťaže je organizácia SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní.

Najnovším úspechom žiaka našej školy – Martina Gela je 1. miesto vo finále Strojárskej olympiády 2021, ktorú organizuje Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Za toto víťazstvo okrem iného patrí aj finančná výhra pre žiaka aj školu.

Ďakujeme našim žiakom za ich úspechy a vzornú reprezentáciu školy, mesta i Trenčianskeho kraja, aj v týchto, pre vzdelávanie neľahkých časoch, a gratulujeme im k úspechom. Veríme, že im pomôžu aj v ich profesionálnom živote, práci alebo ďalšom štúdiu na vysokých školách.

SOŠ Stará Turá, Publikované: 10.3.2021 | Aktualizácia: 10.3.2021