Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá na súťažiach ENERSOL

Súťaž ENERSOL SK prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl a podporuje cieľavedomú prácu s nimi v oblastiach ochrany prírody, šetrenia energií, obnoviteľných zdrojov energie a ich aplikácie a propagáciu. Prebieha v troch kategóriách:

  • hlavná - práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaných technológiách a materiáloch,
  • tvorivá – využívajú sa tvorivé schopnosti žiakov, výsledkom je vytvorenie výrobkov súvisiacich s témami súťaže,
  • propagačná – doplnková forma propagácie tém projektových úloh.
     

Krajské súťažné kolo.

V stredu 20. marca sa v SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo Trenčianskeho kraja. Tento rok sme sa zúčastnili s rekordným počtom 6 prác. V Hlavnej kategórii súťažil Paljko Urbanek s prácou  Hlasové ovládanie zariadení – technológia budúcnosti, získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola. V Tvorivej kategórii naši žiaci predviedli komisii 3 práce. Štvrtáci Róbert DrinkaKristán Pilát prácu Inteligentný bytový skleník, Ľuboš Kotvan a Kristán Greň  v projekte demonštrovali Bezkontaktové spínanie a inteligentné inštalácie a  Peter Tupý, Martin PlesníkMatúš Pánik komisiu zaujali praktickým riešením problému Signalizácia zastavenia na autobusovej zastávke na znamenie. Práce sa bezkonkurenčne umiestnili na prvých troch miestach. Zaujímavá bola aj tretia kategória Propagačná, kde Lenka PodzámskaZlatko Hriešik prezentovali svoje grafické práce na tému obnoviteľné zdroje energie. Porota udelila len 2.  miesto - Zlatko hriešik a 3. miesto Lenka Podzámska. Všetci študenti vzorne reprezentovali našu školu, začo im patrí poďakovanie.  V súťažných prácach ukázali svoju šikovnosť, vedomosti a zručnosti a získali nové skúsenosti  potrebné pre  ďalšie uplatnenie v praxi, kedy museli súťažnej komisii predviesť práce, obhájiť  svoje riešenia a odpovedať aj na nie vždy ľahké otázky.
 

Celoštátne súťažné kolo.

V dňoch 9. a 10. apríla 2019 sa v SOŠ Senica uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Enersol SK 2019. Paljko Urbanek tu so svojou prácou v Hlavnej kategórii získal 6. miestoPeter Tupý v Tvorivej kategórii pekné 2. miesto. Obaja postúpili na medzinárodnú prehliadku - konferenciu ENERSOL EU, ktorá sa tento rok konala tiež v Senici – v Strednej odbornej škole V. P. Tótha.


Medzinárodná prehliadka.

V Dome kultúry v Senici sa vo štvrtok 11. apríla začala medzinárodná prehliadka Enersol.EU, ktorej cieľom je propagácia obnoviteľných zdrojov energie z pohľadu stredoškolskej mládeže, výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Víťazi národných kôl z Česka, Nemecka, Slovinska, Rakúska a Slovenska pred hodnotiacou porotou 11. a 12. apríla prezentovali  a obhajovali počas dvoch dní svoje projekty na témy v oblasti energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Prehliadka bola v tomto kole nesúťažná.

Na otvorení sa zúčastnili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová, podpredseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, primátor Senice Martin Džačovský a predstavitelia ďalších organizácií. Organizáciou podujatia v Senici bola poverená Stredná odborná škola Senica, ktorá sa ako prvá stredná škola na Slovensku zapojila do projektu Enersol.

Aj naši žiaci Paljko Urbanek a Peter Tupý výborne obhájili svoje projekty v anglickom jazyku. Aj keď bola konferencia nesúťažná, obaja výborne reprezentoval školu, trenčiansky kraj a Slovensko a odniesli si diplom, pohár, medailu a ďalšie ocenenia usporiadateľov a partnerov prehliadky. Hlavne Peter Tupý v Tvorivej kategórii obhajoval zaujímavý projekt - Signalizácia zastavenia na autobusovej zastávke na znamenie (napájaná fotovoltickým článkom), kde mu komisia doporučila dokonca dať si patentovať svoj nápad. Peter Tupý aj minulý rok reprezentoval našu školu na medzinárodnej prehliadke ENERSOL v Hlavnej kategórii a obhajoval svoj projekt v rakúskom Hollabrunne.

S príhovorom vystúpil aj učiteľ SOŠ Stará Turá a dlhoročný „vlajkonosič“ slovenskej delegácie Ing. Pavol Kuchárek. Za veľmi úspešnú reprezentáciu školy v tejto súťaži našim žiakom a tiež učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a gratulujeme k úspechu.