Menu

Úprava miestnej komunikácie a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku Hurbanova


Projektová dokumentácia: 2619,99 € z rozpočtu mesta

Realizácia: 15003,01€ z rozpočtu mesta

Celková výška výdavkov: 17623 €

Začiatok realizácie projektu: 11/2014

Skončenie realizácie projektu: 3/2015

Projekt realizovali Technické služby mesta Stará Turá m.p.o.

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.4.2015