UPOZORŇUJEME OBČANOV NA LISTY K ODPREDAJOM POZEMKOV!

Vážení občania,

upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Starej Turej i z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti FARMY EKO, s. r. o. za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.

Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkup. Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s touto firmou.

 

Viac sa o týchto listoch dočítate v článku, ktorý nájdete tu: 

www.kopaniciarskenoviny.sk/majitelia-pozemkov-si-v-schrankach-nachadzaju-zvlastne-ponuky-na-odpredaj-pody/

List od spoločnosti FARMY EKO, s. r. o.

List od spoločnosti FARMY EKO, s. r. o.

Kopaničiarske noviny, Publikované: 4.2.2022 | Aktualizácia: 4.2.2022
Nastavenia cookies