Menu

Upozornenie správy cintorínov

Dôležité upozornenie !!!

Správa cintorínov vás dôrazne žiada,
aby ste pre miesta posledného odpočinku svojich pozostalých na našich mestských cintorínoch
uzatvorili zmluvy o prenájme týchto hrobových miest a tým si splnili zákonnú povinnosť.

Zmluvy sa uzatvárajú v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 v Dome smútku Stará Turá
(tel.: 032 / 776 3824).

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 4.9.2008