UPOZORNENIE NA ZMENU ADRESY VOLEBNÉHO OKRSKU č. 1

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorí volili vo volebnom okrsku č. 1 na zmenu adresy daného okrsku z pôvodnej adresy:

  • mestský úrad, Ul. SNP 1/2 prízemie - veľká zasadačka

na novú adresu, a to: 

  • Základná škola, Komenského ulica 320/1 - jedáleň školy

Jedná sa o voličov s trvalým pobytom na uliciach: Okrsok č.1 – Stará Turá, Základná škola - jedáleň, Komenského 320/1

Pre voličov bývajúcich v ulici:

  • Ul. Družstevná: 430 - 451, 454, 455, 456 - 481, 483 - 485, 487 - 501, 507 - 512, 677, 680, 689 - 690, 692 - 693, 740, 745
  • Ul. Hurbanova: 156 - 157, 3157
  • Ul. Ľ. Podjavorinskej: 284, 516, 519, 524 - 535
  • Ul. SNP: 3, 265 - 266, 3265, 291
  • Ul. Športová: 503, 506, 675

Podrobné Informácie k voľbám nájdete aj tu: VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023

202309271600370.380892976-630355979260459-5200017199347387030-n
MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.9.2023 | Aktualizácia: 27.9.2023
Nastavenia cookies