Menu

Uplynulo už 550 rokov...

Tento rok oslavuje mesto Stará Turá dôležité výročie. Uplynulo už 550 rokov odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín vystavil listinu, ktorou obyvateľov Starej Turej oslobodil od platenia všetkých kráľovských poplatkov, a to na večné časy.

Po vojenskom neúspechu husitského revolučného hnutia v bitke pri Lipanoch v roku 1434 sa veľká časť bojovníkov, ktorí prežili, ocitla bez zamestnania. Mnohí z nich vstúpili do žoldnierskych služieb v Uhorsku a v iných krajinách. Tí, ktorí nenašli uplatnenie v žoldnierskych službách, vytvorili túlavé skupiny. Neskôr sa začali nazývať bratríkmi. Bratrícke vojská napádali prevažne majetky feudálov a bohatých mešťanov, rabovali, dobývali mestá a kláštory. Mali preto povesť skôr zbojníkov, než šíriteľov vznešených husitských ideí.

V roku 1458 nastúpil na uhorský trón Matej Korvín, ktorý si predsavzal zlikvidovať posledné zvyšky bratríckych vojsk. V roku 1467 dobylo kráľovské vojsko posledný tábor bratríkov na území Slovenska, ktorý sa nachádzal vo Veľkých Kostoľanoch. Ich veliteľovi Jánovi Švehlovi sa však podarilo ujsť. Cválal na koni cez Turú, odkiaľ sa cez lesy Javoriny chcel dostať na Moravu. Povesť hovorí, že ženy v tom čase prali na potoku bielizeň. Zrazu k nim pricválal unavený jazdec a spýtal sa ich, ktorým smerom sa ide na Moravu. Ženy si všimli, že stopy koňa v snehu ukazovali opačný smer. Švehla totiž pribil svojmu koňovi podkovy naopak, aby tak zmiatol možných prenasledovateľov. Na čudného jazdca preto upozornili svojich mužov, ktorí ho dobehli v lese a zajali. Predviedli ho pred Michala Orsága, ktorý ho vydal do rúk panovníka. Švehla bol potom spolu s ostatnými bratríckymi veliteľmi obesený.

V mestskej kronike je zapísané: „Dňa 3. februára 1467 kráľ Matej Korvín v Trnave dal za to vystaviť výsadnú listinu, v ktorej tam krstným menom označených ôsmych s doložkou atď. turanských obyvateľov oslobodil od platenia všetkých daní z majetku (tributum), príspevkov (contributio), výnosov (proventus) a poplatkov (taxa) riadnych i mimoriadnych a akéhokoľvek iného platenia, ktoré by malo plynúť do kráľovskej pokladnice, a to na večné časy.“

Táto udalosť bola veľmi dôležitým míľnikom v histórii Starej Turej, pretože sa vtedy z malej obce razom stalo privilegované mestečko. Od tej doby si prezieraví Staroturania privilégiá chránili a dávali si ich potvrdzovať ďalšími panovníkmi. Túto udalosť si v mestečku pravidelne pripomínali a verejne oslavovali. Ani po 550 rokoch tomu nebude inak. Mesto Stará Turá a Mestské múzeum Vás srdečne pozývajú na Historické slávnosti usporiadané pri príležitosti tohto významného výročia, ktoré sa uskutočnia dňa 20. mája 2017.

Publikované: 15.5.2017 | Aktualizácia: 18.5.2017