Menu

TSK pozýva na otvorenie prvého úseku Vážskej cyklotrasy

Od roku 2014 Trenčiansky samosprávny kraj intenzívne pracuje na príprave výstavby 100 kilometrov dlhej Vážskej cyklotrasy, ktorá povedie bezpečne, segregovane od motorovej dopravy, naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom. Po rokoch príprav sa postupne darí  napĺňať čiastkové ciele projektu a budovať prvé úseky cyklotrasy.

Stavbu 100 km unikátu, ktorý povedie z juhu kraja na jeho sever, župa rozdelila na 8 etáp. Prvý úsek Vážskej cyklotrasy je tesne pred dokončením. Trenčiansky samosprávny kraj preto pozýva nielen cyklistickú verejnosť, ale aj korčuliarov, kolobežkárov, chodcov či bežcov, psičkárov, rodiny s deťmi, malých, veľkých, aj tých skôr narodených, aby prišli v piatok 25. mája 2018 prvý úsek cyklotrasy slávnostne otvoriť. Všetkých srdečne privítame o 14.00 h priamo na cyklotrase v obci Horná Streda, aby sme hromadnou prvou jazdou v smere na Nové Mesto nad Váhom cyklotrasu symbolicky odovzdali širokej verejnosti. Po tomto termíne bude cyklotrasa pripravená na prvých cyklistov či korčuliarov, ale aj tých, ktorí ju budú využívať ako plnohodnotnú alternatívu dochádzania do práce. Cyklotrasa totiž spája obce Pobedim, Hornú Stredu, Brunovce, Potvorice a Považany s mestom Nové Mesto nad Váhom. Na jej trase sa nachádza viacero väčších regionálnych firiem a zamestnávateľov s najväčšou koncentráciou v Novom Meste nad Váhom.
Na slávnostnom otvorení v obci Horná Streda nebude chýbať kultúrny program v podaní DH Inovčanka a vystúpenia miestnych detí základnej a materskej školy, symbolické odhalenie tabule na cyklotrase, no ani občerstvenie a v neposlednom rade významní hostia, cyklisti a cyklistické zoskupenia. Príde autor myšlienky cyklotrasy vedúcej naprieč celým krajom župan Jaroslav Baška, národný cyklokoordinátor Peter Kľučka, zástupcovia obcí, ktoré cyklotrasa spája, ako aj zamestnávatelia a firmy, ktoré sa na trase cyklotrasy nachádzajú. Príchod po cyklotrase do Nového Mesta nad Váhom sa očakáva o 15.30 h, kde bude o tomto čase na Kočovskej ceste pri moste ponad Biskupický kanál pripravený ďalší kultúrny program, vecné ceny i občerstvenie pre verejnosť v podobe guláša.

Náklady spojené s výstavbou tohto úseku cyklotrasy vo výške takmer 3,7 mil. € znáša Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako realizátor myšlienky Vážskej cyklotrasy. Stavebné práce boli spustené minulý rok v novembri, pričom na výstavbu cyklotrasy sa použilo 9 tis. ton asfaltu a  6 tis. ton betónových konštrukcií. Súčasťou 13,4 km úseku cyklotrasy sú aj dve zastrešené odpočívadlá. Cyklotrasa je navyše plne segregovaná od motorovej dopravy, čím sa zvýši nielen pohodlie, ale predovšetkým bezpečnosť cyklistickej verejnosti. V priemere dosahuje šírku tri metre, ktoré poskytnú komfortný priestor pre dva cyklistické pruhy v obojsmernej prevádzke cyklotrasy. „Som veľmi rád, že splníme termín otvorenia tejto cyklotrasy koncom mesiaca máj. Je tu vidieť kus dobre odvedenej práce, preto verím, že si verejnosť túto cyklotrasu naozaj užije, či už v rámci voľnočasových aktivít alebo počas dochádzania do práce na bicykli,“ tešil sa župan Jaroslav Baška, ktorý je zároveň autorom myšlienky výstavby 100 km segregovanej Vážskej cyklotrasy.

Cyklotrasa je výnimočná aj svojou konštrukciou, ktorá je dimenzovaná na prejazd mechanizmov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., tak, aby spĺňala únosnosť pre mechanizmy, ktoré využíva SVP, š. p., na údržbu vodohospodárskych stavieb. Týmto opatrením sa navyše do budúcna predíde aj prípadným poškodeniam cyklotrasy. Životnosť takto dimenzovanej cyklotrasy sa podstatne zvyšuje. "Bežná konštrukcia vozovky cyklotrasy pozostáva 18 – 20 cm hrubej vrstvy asfaltu, betónového podložia a štrkodrviny. Hrúbka tejto cyklotrasy však dosahuje až 35 cm. Duplikovaná je práve asfaltová vrstva,“ priblížil Radovan Hladký z Odboru dopravy na župnom úrade.

Zahlasujte za názov cyklotrasy a rozhodnite, ako sa bude volať

Pripomíname, že o názve cyklotrasy rozhodovala verejnosť do 22. mája 2018, dokedy bola otvorená možnosť posielať návrh nového mena pre cyklotrasu na Trenčiansky samosprávny kraj. Od 23. mája 2018 na webe www.cyklotrasytsk.sk prebieha verejné hlasovanie, v ktorom si verejnosť spomedzi vybratých návrhov na meno cyklotrasy napokon vyberie ten, ktorý sa jej najviac páči. O podrobnejšom programe otvorenia cyklotrasy bude TSK postupne informovať na svojom webovom sídle www.tsk.sk ako aj na sociálnych sieťach pod názvom @trencianskazupa.
 

TSK, Publikované: 21.5.2018 | Aktualizácia: 31.5.2018