Menu

Termíny preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2018

 

Dátum

Čas

Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany

Autonómne systémy

  Elektromotorické sirény  

Elektronické sirény

12.1.2018

  12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

9.2.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

9.3.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

13.4.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

11.5.2018

12:00

hlasitá skúška

hlasitá skúška

 

8.6.2018

12:00

hlasitá skúška

hlasitá skúška

hlasitá skúška

13.7.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

10.8.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

14.9.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

12.10.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

9.11.2018

12:00

hlasitá skúška

tichá skúška

 

  14.12.2018 

12:00

hlasitá skúška

  hlasitá skúška - vysielanie
Slovenského rozhlasu   

  hlasitá skúška -  vysielanie
Slovenského rozhlasu
   

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.1.2018 | Aktualizácia: 10.1.2018