Menu

Telefónny zoznam Daňový úrad Stará Turá - nový

Riaditeľ DÚ

Ing. Ivan Juráček

ivan.juracek@tn.drsr.sk

riaditeľ

032 7468 201

Oddelenie správy daní a administratívy DIS

Ing. Anna Drnáková

anna.drnakova@tn.drsr.sk

vedúci odd. správy daní a adm. DIS

032 7468 203

Jarmila Koritšánska

jarmila.koritsanska@tn.drsr.sk

správca DPFO zo ZČ, účtovník ŠP

032 7468 207

Slavomíra Kubicová

slavomira.kubicova@tn.drsr.sk

sekretárka, spojovateľka
registrátor

032 7468 202

Ľudmila Kukučová

ludmila.kukucova@tn.drsr.sk

správca FO

032 7468 205

Ing. Jana Naďová

jana.nadova@tn.drsr.sk

správca FO

032 7468 204

Anna Švrčičová

anna.svrcicova@tn.drsr.sk

správca PO

032 7468 206

Oddelenie kontroly a exekúcie

Viera Bačová

viera.bacova@tn.drsr.sk

kontrolór

032 7468 209

Ing. Magdaléna Kallová

magdalena.kallova@tn.drsr.sk

exekútor
správca DPFO zo ZČ FO

032 7468 208

Ing. Alena Marcinková

alena.marcinkova@tn.drsr.sk

kontrolór

032 7468 210

Ing. Blanka Trúsiková

blanka.trusikova@tn.drsr.sk

kontrolór

032 7468 211

Ing. Alena Zatkalíková

alena.zatkalikova@tn.drsr.sk

kontrolór

032 7468 212

DÚ Stará Turá, Publikované: 22.7.2009