Menu

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o výmene potrubia!

Vážení občania, obyvatelia Starej Turej.

Po čase sa Vám opäť prihováram. V prvom prípade to bolo pre mňa jednoduchšie a príjemnejšie. Písala som v Staroturianskom spravodaji o rekonštrukcii detského oddelenia v budove polikliniky. 

V tomto príspevku Vás chcem požiadať o trpezlivosť a pochopenie. Určite ste si všimli a zaregistrovali rozkopaný chodník medzi nákupnými centrami Billa a Tesco. Príčinou vzniku tejto  situácie je tohtoročná mrazivá zima. Jednoducho vyše štyridsať ročné potrubie nevydržalo. Pri hľadaní poruchy sme sa snažili o to, aby sme čo najmenej obmedzili premávku a pohyb chodcov v tomto úseku. Napriek tomu, že sme zameranie poruchy zadali profesionálnym firmám, nevyhli sme sa až trom výkopom. Ako to už tak býva, porucha je na začiatku trasy pri Bille a na jej konci v parkovisku pri Tescu.

Táto porucha je rozsiahla a preto sme sa po dohode s vedením mesta rozhodli po celej dĺžke vymeniť staré potrubie za nové predizolované. Z uvedeného dôvodu sme spevnené plochy neuviedli čiastkovo do pôvodného stavu, vybudovali sme ochranu výkopov a po výmene potrubia uvedieme terény do pôvodného stavu. V desiatom týždni tohto roka sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu. Musíme osloviť stavebný úrad a ohlásiť  stavebné úpravy, pretože kanál vedie aj pod cestou medzi novinovým stánkom a chodníkom k Tescu. K tomuto sa musí vyjadriť aj dopravný inšpektorát. Po doručení projektu zadáme výrobcovi presnú špecifikáciu rúr, ktoré bude nutné na zákazku vyrobiť. V tejto chvíli nedokážem a ani nechcem špekulovať o termínoch. Môžem Vás iba ubezpečiť, že v danej veci spravíme maximum. Tieto práce sú závislé aj od počasia.

Ďalšie takéto rozkopané miesto je pri bytovom dome na Dibrovovej ulici č. 245. Tu je situácia lepšia iba v tom, že po trase poruchy nevedie chodník a ani cesta. Na tejto trase vymeníme poškodené potrubie medzi bytovým domom č. 244 - 245. Projekt je už spracovaný. Taktiež musíme dať vyrobiť predizolované potrubie na zákazku. Rovnako ako pri prvej poruche aj tu sme závislí od počasia.

Na záver tohto príspevku Vás ešte raz chcem poprosiť o trpezlivosť a pochopenie.

 

Ing. Zuzana Petrášová, konateľka spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o.