Tanečníci ZUŠ Stará Turá postúpili na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku!

Krásny úspech! Tanečná skupina FREE-ZEE DANCE zo ZUŠ Stará Turá  sa  prvýkrát zúčastnila kvalifikačnej súťaže DANCE STAR, ktorá sa konala v marci v športovej hale Klokočina v Nitre.

Veľký počet tanečníkov, náročné tanečné choreografie a výkony, pozitívna energia, slzičky šťastia, aj taký bol tanečný maratón v Nitre. Výsledok však potešil. Z ôsmych prihlásených choreografií ich bolo ocenených šesť! Tanečníkom zo ZUŠ Stará Turá sa podarilo získať v detských choreografiách 2. miesto s tancom „BOOMERANG“ a 3. miesto s tancom „Kids from the block.“ Juniorské choreografie boli ocenené 2. miestom za tanec „Bride to be“ a 4. miestom za tanec „CHINA“. Choreografia „Turn it up“ získala 1. miesto a „From the hades“ 6. miesto. V najstaršej kategórií si mládež vytancovala 2. miesto s tancom „Back to 80´s“ a 3. miesto s tancom „Lemon vibes.“ Výkony hodnotila profesionálna zahraničná porota zo Slovinska, Maďarska a Nemecka. Vďaka vysokému bodovému hodnoteniu sa žiaci tanečného odboru ZUŠ Stará Turá kvalifikovali na Majstrovstvá sveta DANCE STAR WORLD FINALS, ktoré sa budú konať 23. - 27.05.2018 v chorvátskom meste Poreč.

Starú Turú budú reprezentovať starší žiaci a to juniori a mládež. Súčasťou súťaže Dance Star World Finals sú  tiež tanečné workshopy pod vedením známych lektorov z celého sveta a otvorené besedy, kde si budú môcť žiaci vymieňať informácie s ostatnými tanečníkmi a choreografmi. Účasť v tejto súťaži vnímame ako veľký posun v pôsobení tanečného odboru - tanečnej skupiny FREE-ZEE DANCE. Čakajú na nás krásne zážitky, nové vedomosti a skúsenosti. Veľmi sa tešíme novej výzve. Nakoľko finančné zabezpečenie projektu tohto typu je veľmi náročné, chceli by sme sa i touto formou poďakovať všetkým rodičom detí a sponzorom - pani Alexandre Kovácsovej, Silvii Ligovej Závodskej, Petrovi Ježíkovi a Worknet, s. r. o., ktorí nám pomohli s časťou nákladov na zabezpečenie účasti tanečníkov nominačného kola v Nitre. ĎAKUJEME!

Všetkým tanečníkom ešte raz gratulujeme a starším žiakom držíme palce na ceste za ďalším tanečným rozvojom v Chorvátsku.
 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 25.4.2018 | Aktualizácia: 25.4.2018
Nastavenia cookies