Menu

Študenti SOŠ Stará Turá v rámci projektu Euroscola na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Študenti SOŠ Stará Turá v rámci projektu Euroscola na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu Autor:SOŠ Stará Turá

SOŠ Stará Turá je odborná škola, ktorá žiakov pripravuje v technických odboroch. Dôležitou súčasťou študentského života v škole ale je aj výchova. Jednou zo mnohých aktivít v tejto oblasti bolo zapojenie žiakov školy do projektu Euroscola 2017. Aktivity projektu sa týkali Európskej únie a niesli sa v duchu hlavnej myšlienky: „Učme sa byť zodpovednými občanmi“. Realizovali rôzne besedy s europoslancom, politológom, županom TSK, venovali sa dobrovoľníctvu. Ocenením nášho projektu bola možnosť zúčastniť sa  pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Túto príležitosť v škole žiaci veľmi uvítali. V utorok 28. 11. 2017 vo večerných hodinách sa vydalo na cestu 40 žiakov a 5 učiteľov. Ráno sa zastavili na prestávku v Stuttgarte, kde si prezreli múzeum Mercedes-Benz. Dvojhodinová prehliadka bola zaujímavá pre všetkých, expozícia predstavuje vývoj automobilov od prvých modelov až po najmodernejšie typy. Potom už nasledovala cesta do Štrasburgu. Mesto privítalo žiakov  pekným slnečným popoludním. Prvé kroky viedli k prehliadke  nádhernej katedrály Notre Dame, ktorá je jedným z najlepších príkladov vrcholnej gotickej architektúry z rokov 1015 – 1439. Potom nasledovala prehliadka historickej časti mesta, ktorú si navečer mohli  žiaci pozrieť aj pri okružnej plavbe loďou po rieke ILL.

Druhý deň 30. 11. 2017 skoro ráno čakal žiakov a učiteľov náročný program. Skupina 24 žiakov a 2 učitelia v rámci programu Euroscola zasadli do lavíc europoslancov v priestoroch Európskeho parlamentu, kde sa stretli mladí ľudia zo všetkých členský štátov EÚ a rokovali o aktuálnych témach EÚ. Rokovacím jazykom bol anglický jazyk, no žiaci mohli komunikovať aj v nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku, pokiaľ to nebol ich materinský jazyk. Po úvodnom predstavení Európskeho parlamentu došlo na predstavovanie jednotlivých škôl. V popoludňajších hodinách už tradične prišiel čas na hru Eurogame. V hre je úlohou štvorčlenných tímov (v jednom tíme nesmú byť dvaja z jednej krajiny) vyriešiť 20 otázok o krajinách EÚ, ktoré sú písané v jazyku danej krajiny. Rokovanie bolo zakončené hymnou EÚ. Z parlamentu všetci odchádzali s rôznymi dojmami, aj predsavzatiami zdokonaľovať sa v komunikácii v cudzom jazyku.

Ďalšia skupina žiakov s učiteľmi ráno pokračovali v prehliadke mesta. Pozreli si La Petite France a ďalšie pamiatky. Navštívili vianočné trhy a ochutnali miestne špeciality. V popoludňajších hodinách ich čakala 2 hodinová prehliadka Európskeho parlamentu a debata o fungovaní tejto inštitúcie. Žiaci mali možnosť vidieť aj rokovanie spolužiakov v rámci Euroscoly, z galérie si prehliadli rokovaciu sálu EP a pozreli si interaktívnu  prezentáciu o Európskej únii.

Vo večerných hodinách sa obe skupiny stretli pre Európskym parlamentom. Unavení po dlhom programe, ale s krásnymi zážitkami a dojmami. Na spiatočnej ceste to v autobuse vrelo vravou, rozhovormi o zážitkoch. Ako pribúdali kilometre na ceste domov, rozhovory utíchli a všetkých premohla únava, ktorá ale nevymazala spomienky na toto úspešné podujatie.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 11.12.2017 | Aktualizácia: 11.12.2017