Samospráva

Stavebné povolenie - stavba „Oplotenie pozemku parcela č. 2591/3 a 2535/1“

Stavebné povolenie pre stavbu „Oplotenie pozemku parcela č. 2591/3 a 2535/1“ umiestnenú na pozemkoch KN-C p. č. 2591/3 a 2535/1 v k. ú. Stará Turá, v  stavebnom konaní pre stavebníka Ľubomír Roháček, Štúrova 591/40, 916 01 Stará Turá.

K stiahnutiu

Ing. Martin Medňanský, Publikované: 8.11.2023 | Aktualizácia: 13.11.2023
Nastavenia cookies