Spoločné hľadanie východísk

Vzájomná komunikácia je predpokladom, ak nie zrovna podmienkou budúcej  spolupráce.

Už po tretíkrát sa stretlo vedenie mesta, mestských príspevkových organizácií  a obchodných spoločností, vedúci oddelení MsÚ  s podnikateľmi- zamestnávateľmi v Starej Turej. Pozvanie prijal aj riaditeľ ÚPSaR Nové Mesto nad Váhom  Dr. Marian Mesiarik , zástupca TSK z oddelenia stratégie programov regionálneho rozvoja Ing. Miroslav Križan a niektorí zástupcovia špecializovanej štátnej správy okresu Nové Mesto nad Váhom. Stretnutia v minulých rokoch  sa niesli v duchu hodnotenia uplynulého a prognóz do roku budúceho a tak tomu bolo aj teraz, hoci sa konalo až v štvrtý marcový deň. Striedanie rokov však  bolo príliš hektické absolútne pre všetkých,  vývoj situácie a ubiehajúci čas a s tým spojené aktivity a zaneprázdnenosť ako predstaviteľov mesta, tak i zamestnávateľov,  si priam vyžiadal posunutie termínu.  Svetová  ekonomická recesia  naberala na obrátkach, k tomu sa pridali vážne problémy s dodávkami plynu a to všetko v historických dňoch prechodu na   novú- euro.

Primátorka mesta Stará Turá Ing.  Anna Halinárová  zhodnotila uplynulý rok v živote mesta, oboznámila s programovým rozpočtom mesta na roky 2009- 2011 a načrtla možné riziká v príjmovej oblasti rozpočtu v období, ktoré bude pravdepodobne  v ťažko definovateľnom časovom horizonte nestabilné. Oboznámila prítomných s akciami mesta, ktorých realizácia sa v tomto roku  rozbehla aj s poukázaním na úspešné projekty čerpania prostriedkov z európskych fondov. Poďakovala zamestnávateľom za úspechy v minulom roku, ale aj za úsilie, ktoré vynakladajú od začiatku  tohto roka pre zmiernenie dopadov  krízy.

Riaditeľ úradu práce zhodnotil negatívny  vývoj zamestnanosti v regióne od začiatku roka,  upozornil na  niekoľko nových avizovaní hromadného prepúšťania. Aj napriek tomu, že  sa  naše mesto a náš región  na začiatku 90- ich rokov minulého storočia nachádzal v podstatne horšej situácii (vtedy z 12- 17 %- nou  nezamestnanosťou, teraz je to okolo 6, 5 %), treba sa situáciou vážne zaoberať. Vyzdvihol spoluprácu zamestnávateľov i samospráv s úradom práce. Zástupca TSK upozornil na zhoršujúcu sa situáciu aj v rámci celého TN  kraja, jedným s ponúknutých opatrení je aj bezplatná poradenská služba pre podnikateľov.

Zamestnávatelia sa zhodli v tom, že situácia je neľahká a zložitá, ťažko je plánovať vývoj rozhodujúcich ukazovateľov a predovšetkým  zamestnanosti, tie  sa niekedy môžu radikálne zmeniť z večera na ráno. Avšak niet priestor na pesimizmus, ten situáciu určite nevyrieši, všetci robia a budú robiť všetko pre zmiernenie negatívnych dopadov súčasnej situácie. Hľadaniu spoločných racionálnych spôsobov a možností zlepšenia situácie  určite pomáhajú aj takéto stretnutia.
 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Ján Mikláš, mesto Stará Turá, Publikované: 5.3.2009