Menu

Hesse Alwína (sestra - diakonisa)

Sestra - diakonisa Alwína Hesse

(1879 - 1952)

Alwína Hesse sa narodila 13.júna 1879 v Nemecku. Túto sestru - liečiteľku priviedla do Starej Turej Eva Winklerová, vedúca diakonického ústavu v Nemecku, keď sa v roku 1912 zúčastnila otvárania nemocnice u nás. Priviedla ju ako skúsenú poradkyňu, aby pomáhala Kristíne Royovej. Alwína Hesse mala vtedy 33 rokov a na Starej Turej strávila skoro 40 rokov.
Z lásky slúžila všetkým, ktorí pomoc potrebovali. Okrem spomienok domáceho obyvateľstva uveďme príklad ako vysoko cenil prácu diakonís na Starej Turej MUDr. Ladislav Minárik z Vysokých Tatier, ktorý napísal: "Sám som sa presvedčil počas SNP, keď som pracoval ako medik v Uhrovej partizánskej skupine, koľko lásky a nezištnosti nám poskytovali diakonisy v nemocnici v Starej Turej. Po návrate z Vetešovho járku, kde sme boli ukrytí, našli sme útulok v Starej Turej v nemocnici diakonís, ktoré nás viac ako týždeň ošetrovali a stravovali, vykúpali nás, odvšivili, dali nám čisté oblečenie a nepýtali sa na naše vyznanie. Zaslúžia si, aby sme ich humánnu činnosť vyzdvihli a nezabúdali."
Zomrela 15.3.1952 v Starej Turej, kde je i pochovaná na mestskom cintoríne, neďaleko od veže a kúsok od hrobov rodiny Royových.
Keď v tichosti odišla z tohto sveta a konal sa jej pohreb, vyzváňali zvony nielen na evanjelickej, ale i na katolíckej veži, čo sa predtým nestávalo, vážili a ctili si ju všetci.

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007