Menu

Projekt „Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej - II. etapa“


Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Projekt pozostával z inštalácie fermetovacej linky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Stará Turá. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ zariadenia: SH TRADE s.r.o., Košice.

Celková výška výdavkov: 885 546,37 EUR

Začiatok realizácie projektu: 01/2009

Skončenie realizácie projektu: 08/2010
 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.9.2010