Občan vybavuje

Rozhodnutie o prerušení prevádzky Materskej školy Stará Turá

Prevádzka MŠ bude prerušená od 23.08.2021 do 31.08.2021

K stiahnutiu